Grödinge 29 nov 2006

EU-eliterna fortsätter att vägra att rätta sig efter folket!

EU:s konstitutionsförslag skulle ha fallit efter de franska och holländska folkens Nej i folkomröstningarna den 29 maj resp. 1 juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Men starka krafter inom EU:s institutioner och eliter vägrar fortfarande helt odemokratiskt att  respektera folkviljan vid Nej i folkomröstningar. Det framgick vid  statsminister Fredrik Reinfeldts besök den 22 nov i Bryssel, där han träffade bl.a. EU-kommissionens ordförande Manuel Barosso och vice ordf Margot Wallström. Svenska Dagbladet skrev om det den 23 nov. ”I diskussionen frågade Margot Wallström statsministern hur Sverige tänkte slutföra sin avbrutna ratifikation av det konstitutionella förslaget. Sverige har ju folkrättsligt en förpliktelse att gå vidare och i riksdagen finns ett brett stöd för att godkänna fördraget. Men Reinfeldts hållning igår i Bryssel var politiskt undanglidande med hänvisning till att förslaget ligger på is efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.”

För det första har Sverige inte en folkrättslig förpliktelse att gå vidare med ratificeringen (godkännandet). För Sverige kan konstatera, att med de franska och holländska folkens Nej har konstitutionsförslaget fallit och lägga in sitt veto av det skälet och så följa folkrätten.

För det andra finns efter beslut vid EU-stats- och regeringschefers möte den 16-17 juni 2005 ingen sluttidpunkt för ratificeringen och därmed inget tvång av det skälet. Intressant i sammanhanget är, att den tyska författningsdomstolen inte heller har någon brådska. ”Den tyska författningsdomstolen har beslutat skjuta upp beslutet om huruvida den nya EU-konstitutionen står i överensstämmelse med landets grundlag. … ’Vi ser det inte som en prioriterad fråga att fatta ett avgörande om EU-konstitutionen….. Det kommande tyska EU-ordförandeskapet tänker lägga fram en färdplan för hur ett nytt och sannolikt förändrat fördrag ska kunna träda i kraft 2009. Om förändringar görs måste såväl förbundsdagen som förbundsrådet ta ställning på nytt’, säger en talesman för författningsdomstolen till Reuters.”   Kommittén för EU-debatt 06-11-01.

För det tredje är det anmärkningsvärt, att EU-kommissionens vice ordf. Margot Wallström fortfarande inte respekterar Nej i folkomröstningar och argumenterar för ratificering av ett oförändrat konstitutionsförslag. I ett tal den 22 nov inför konstitutionsutskottet i EU-parlamentet fortsatte hon sin argumentation för det konstitutionella fördraget. Se Kommittén för EU-debatt 06-11-28.

Under det pågående finska EU-ordförandeskapet fortsätter försöken att köra över de  franska och holländska folken inför stats- och regeringschefernas möte i december. I en intervju för Svenska Dagbladet den 16 nov säger den finska EU-ministern Paula Lehtomäki om konstitutionsförslaget.

”- Vi talar med alla regeringar och vi kommer att  rapportera muntligt på toppmötet om hur förslaget ska kunna aktiveras på nytt. Sedan blir det Tysklands uppgift att gå vidare.”  På frågan: ”Så försla-get är inte dött?” blev svaret: ”-Nej, det lever och  vi diskuterar det. Och i Finland blir det godkänt i riksdagen de närmaste veckorna. Vi  tycker att vi har både en rätt och skyldighet att ratificera det eftersom vi  skrivit på det.”

”Botkyrka nätverket” fortsätter att kräva, att de franska och holländska folkens Nej ska respekteras och grundlagsförslaget sålunda ska ogiltigförklaras. Folkviljan måste respekteras även om folket röstar Nej.  Något annat är helt odemokratiskt. Sverige måste säga  ifrån i EU, att Nej:en ska respekteras och lägga in sitt veto! Skulle konstitutionsförslaget ändras krävs en ny regeringskonferens och en ny ratificeringsprocess.

Avgörande genom folkomröstning

Skulle en ny tidsplan för riksdagsbehandlingen av konstitutionsförslaget ändå fastställas, kräver vi ett avgörande genom en svensk folkomröstning!

För statsskickets regler ska inte  bestämmas av politikerna själva utan av folket som berörs och 7 miljoner röstberättigade i Sverige är fler än 349 i riksdagen!

Nätverket för folkomröstning om EU:s nya grundlag - Botkyrka

 

 

 

 

.