Grödinge 2006-01-03

DÖDFÖRKLARA EU:s KONSTITUTIONSFÖRSLAG!
Information till länsnätverkets organisationer från Botkyrkanätverket

EU:s konstitutionsförslag skulle ha fallit efter de franska och holländska folkens Nej i folkomröstningarna den 29 maj och 1 juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Men EU:s stats- och regeringschefer vägrar helt odemokratiskt att respektera Nej i folkomröstningar! Tanken föresvävar EU:s stats- och regeringschefer att i stället för att ogiltigförklara grundlagsförslaget i praktiken underkänna Nej:en och ordna nya folkomröstningar ”i ett läge där samhällsklimatet är gynnsamt för ratificeringen” som statsminister Göran Persson uttryckte det (DN 17/6-05). Tiden är inne efter det franska presidentvalet i maj 2007 och efterföljande holländska parlamentsval. Under första halvåret 2007 har Tyskland ordförandeskapet i EU och koalitionsregeringen mellan CDU/CSU och SPD har i sin överenskommelse från den 11 november lovat att fortsätta ratificeringen av Europas konstitutionella fördrag.

Därför måste vi fortsätta att skapa opinion i Sverige för kravet att folkviljan i de hållna folkomröstningarna ska respekteras även om folken röstat Nej och att konstitutionsförslaget sålunda ska ogiltigförklaras. Varje riksdagskandidat måste fås att bekänna färg i denna viktiga demokratiska fråga. 

Skulle en ny tidplan för riksdagsbehandlingen av grundlagsförslaget fastställas, kräver vi ett avgörande genom en folkomröstning. För statsskickets regler ska inte bestämmas av politikerna själva utan av folket som berörs och 7 miljoner röstberättigade i Sverige är fler än 349 i riksdagen. Riksdagskandidaterna måste förmås att ta ställning också i denna fråga. Det gäller vår självbestämmanderätt och demokrati! Namninsamlingen  fortsätter.

Vi uppmanar alla organisationer att för opinionsbildning hålla torgmöten vid 5:te höghuset nära Sergels torg och dessförinnan kontakta Sven Svensson för att boka lediga lördagar. Polistillstånd finns under vinter/våren fr.o.m. 14 januari t.o.m. 17 juni för alla lördagar kl 12-14 utom påskafton den 15 april. Hör av er!

För ”Botkyrkanätverket”

Kaj Lidén                  Sven Svensson

08-530 27 300          08- 531 77 100        sven.charles@telia.com

 

 

 

.