2007-06-05
Folkomrösta om EU:s nya grundlag

EU:s konstitutionsförlag skulle ha fallit efter de franska och holländska Nej:en i folkomrösningarna i maj/juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Nu försöker EU:s makteliter driva igenom det huvudsakliga innehållet efter kosmetiska ändringar. Det har talats om att flaggan och EU-hymnen tas bort. Konstitutionen och utrikesministern får nya namn osv. Men vetorätten i beslusfattandet ska försvinna som förut. Överstatlighet inom nya områden ska införas inom det rättsliga och det s k inrikes området. EU:eliterna söker undvika nya folkomröstningar. För EU:s egna opinionsundersökningar visar , att bara små minoriteter vill att mer makt ska flyttas från folken och länderna till Bryssel. En färsk opinionsundersökning i Holland visar, att  65 % vill ha en ny folkomröstning om ett ändrat fördrag, Men Hollands premiärminister har pratat om bara parlamentsbehandling. Förhandlingarna om konstitutionsförslaget sker i slutna rum. Det är inte tal om demokrati.

Därför är det viktigt, att fortsätta att bilda opinon för kravet på folkomröstning om EU:s nya grundlag. Med "Nätverket för folkomröstning om EU:s nya grundlag - Botkyrka" kommer vi i höst att fortsätta torgmötena för det kravet på lördagar, kl 12-14 vid 5:te höghuset, Sergels torg i Stockholm. 

 

Med folkomrösta-hälsning

Kaj Lidén

 

 

 

.