Hem

MEDDELANDE 2024-01-12
EU´s Elmarknadsreform bevarar marginalkostnadsprincipen och därmed består de höga elpriserna.
Kritik av EU´s ihåliga sanktioner mot Ryssland. Folkhemsel bryter mot EU rätten. Regeringens och Sverigedemokraternas färdplan med statsstöd till ny kärnkraft som dras med skenande kostnader och förseningar. Lämna EU´s energi union. lösgör Sveriges el från EU´s gemensamma elmarnad!


MEDDELANDE 2022-09-06

En ny skrift 2022-09-02 "Lämna EU:s energiunion – lösgör Sveriges el från EU:s gemensamma
elmarknad" har lagts in.


MEDDELANDE 2021-04-08

En ny skrift 2021-04-07 "Förbjud utsläppen av växthusgaser - nollutsläpp 2030!" har lagts in.


MEDDELANDE 2015-09-23

Som många har sett har samtliga filer till artiklarna med början 2015-02-19 och bakåt, ända till flygbladet 2006-01-03 tagits bort och ersatts med en och samma artikel 2015-03-13 . Det är ett sabotage mot hemsidan, som ytterst handlar om inskränkningar i det fria meningsutbytet, själva grundvalen för demokaratin. Det är inte första gången som antidemokratiska krafter på så sätt mörkar mina artiklar på internet. Hemsidan har blivit reparerad.

Artiklar på hemsidan är skrivna av Kaj Lidén.

Kaj var verksam i Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka 1993 - 2015.

Dessförinnan var Kaj engagerad i nästan 17 år som förtroendevald i Botkyrka inom Konsumentföreningen i Stockholm med omnejd.

2024-01-12 EU´s elmarknadsreform bevarar marginalkostnadsprincipen och därmed består de höga elpriserna.....läs mer


2022-09-02 Lämna EU:s energiunion - lösgör Sveriges el från EU:s gemensamma elmarknad! läs mer


2021-04-07 Förbjud utsläppen av växthusgaser - nollutsläpp 2030! läs mer


2019-03-25 Stoppa utsläppen av växthusgaser - nollutsläpp 2030!, läs mer


2018-04-23 Kraftfulla klimatåtgärder så att utsläppen av växthusgaser stoppas kan inte vänta längre, läs mer


2018-01-24  Regeringen  öppnar  för en  svensk  anslutning till  EU:s  bankunion  genom  en ny utredning  -  Säg  nej  till  bankunionen, läs mer


2017-04-08 Storbritanniens utträde ur EU: Lissabonfördragets bestämmelser om utträdet och handel samt de konstitutionella turerna i Storbritannien för respekt av folkomröstningen och utlösningen av artikel 50 EU om utträdet samt mediaröster, läs mer


2017-03-14 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik - Sveriges förlorade oberoende och självständighet, läs mer


2016-12-06 Från Kyoto-avtalet 1997 till Parisavtalet 2015 och klimatkonferensen i Marrakech 2016 - en nytt klimatavtal behövs som stoppar utsläppen av växthusgaser, läs mer


2016-09-23 Folkomröstningen i Storbritannien om EU-medlemskapet den 23 juni 2016 : Brexit, läs mer


2016-06-17 Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet den 23 juni 2016. Sverige behöver ett juridiskt bindande undantag från euron, läs mer


2016-04-10 Nej till fördjupning av EMU till en EU-superstat, läs mer


2016-01-20 Kritik av klimatavtalet i Paris 2015 - stoppa utsläppen av växthusgaser, läs mer


2015-11-27 Inför FN:s klimatmöte i Paris: Utsläppen av växthusgaser, de otillräckliga löftena, gröna fonden för klimatbistånd, havslivet hotat, klimatflyktingar och svenska problem,  läs mer


2015-09-23 Eurokrisen : den  grekiska  tragedin  2010-2015.  Tre  stödpaket  för euron  och  bankerna  med  villkor  som  inskränker  självbestämmanderätten  och  demokratin  och  skapar  misär, läs mer


2015-05-21 Brittisk  folkomröstning om  EU-medlemskapet  senast  2017.  ”Lika lön för lika

arbete”,  regeringens  prioriteringar,  EU-rätten  och  hur  ska  Sverige  få  tillbaka  självbestämmanderätten  över  arbetsrätten, läs mer


2015-04-15 Överstatlig, institutionaliserad finanspolitik i Bryssel för euroländerna på dagordningen och beskattningsrätt för EU på väg  -  Regeringens prioriteingar för EU-arbetet 2015. Eurolandet Finland överskrider EU:s krav på underskottet i de offentliga finanserna. Island drar tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap.  Klimatsituationen och EU:s otilläckliga klimatpolitik,  läs mer


2015-03-13 EU-kommissionens förberedelser inför klimatmötet i Paris och Junckers investeringsplan. EU:s Generaldirektorat för kommunikation och propagandan, läs mer


2015-02-19 Den fortsatta eurokrisen. Överstatligt, centraliserat finansdepartement och gemensam eurobudget för euroländerna på dagordningen och beskattningsrätt för EU på väg. Sveriges förlorade självständighet i utrikes- och säkerhetspolitiken, läs mer


2015-01-22  2014 jordens varmaste år sedan 1880.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2015: klimatet och miljön sviks. FN:s klimatmöte 2014 i Lima, läs mer


2014-12-04 Kallelse till årsmöte den 12 mars och medlemsmöten dessförinnan 2015, läs mer


2014-12-04 Eurolandet Finland i ekonomisk depression. Det självständiga Island tar sig ur den ekonomiska krisen, läs mer


2014-11-13  Den fortsatta eurokrisen. Lissabonfördraget, stabilitets- och tillväxtpakten, finanspakten och möjligheterna att lånefinansiera offentliga investeringar i infrastruktur när statslåneräntan är 1,2 procent, läs mer


2014-10-23  Nej till EU:s energiunion!  läs mer


2014-08-21 Kallelse till medlemsmöten hösten 2014, läs mer 


2014-08-21 Lissabonfördraget gjorde EU överstatligt. Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, deflationsrisker och  statsskulder som växer, läs mer 


2014-05-15 Kritik av EMU-utredningen: vetenskap och politik, läs mer


2014-04-03 EMU:s 'interna devalveringar' med lönesänkningar, avskedanden och åtstramningar av välfärden har medfört en gigantisk omfördelning, fattigdom och raserad folkhälsa - uppgifterna finns i nya forskarrapporter, läs mer2014-03-13  EU på väg att införa EU-skatt för att finansiera EU-budgeten - nej till beskattningsrätt för EU, läs mer 


2014-02-20 Årsmöteshandlingar 2014

Dagordning   Verksamhetsberättelse   Verksamhetsplan


2014-01-23 Kritik av bankunionens fortsatta steg - Sverige måste få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten - ILO:s nya jobbrapport: ohållbar utveckling för ungdomarna, läs mer


2013-12-05  Kallelse till årsmöte torsdagen den 13 mars och medlemsmöten våren 2014, läs mer


2013-12-05 EU-dokument mörkas efter riksdagsbeslut.

Efter Lavaldomen: Hur ska Sverige få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten, läs mer


2013-11-14 Kritik av regeringens proposition 2012/13:192 om ´Sekretess i det internationella samarbetet´ -  Sverige måste pressa EU att införa meddelarskydd, läs mer


2013-10-24 Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för  EU-politik som skapar fattigdom, läs mer


2013-08-15 Kallelse till medlemsmöten hösten 2013, läs mer


2013-08-15 Valutaunionen EMU med 'interna devalveringar' - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär, läs mer


2013-05-23 Eurokrisen sprider sig inom eurozonen -  Missnöjet med EU och EMU tilltar -

Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet  stoppade höjning av priserna på utsläppsrätter, läs mer


2013-04-25 Eurokrisens nya offer: Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen, läs mer


2013-03-14 Kritik av universitetens nätverk för Europaforskning: seminarium 6/2 -13 och boken "Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris Europaperspektiv 2013" angående finanspakten, läs mer 


2013-02-21 Årsmöteshandlingar 2013:

DagordningVerksamhetsberättelseVerksamhetsplan


2013-01-31 EU:s misslyckade ekonomiska projekt: valutaormen, ERM 1 och EMU - EU på väg till både en övermäktig valutaunion och en politisk superstat - Storbritannien sätter omförhandling och folkomröstning om EU-medlemskapet på dagordningen, läs mer 


2012-12-06 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten 2013, läs mer 


2012-12-06  Nej till bankunionen! läs mer 


2012-11-15 En överstatlig finanspolitik hotar som ett första steg mot Europas förenta stater - I eurokrisens spår: munkavlepolitik - Stora risker att den svenska EU-avgiften höjs - Hälften av Arktis istäcke borta - Brutit löfte om klimatstödet till fattiga länder, läs mer


12-10-25 Lösningen på den fortsatta eurokrisen: Upplös valutaunionen EMU, läs mer


12-09-25 Yttrande över Ds 2012:30 angående finanspakten, läs mer  Kritik av finanspakten, läs mer 


12-08-30 Kallelse till medlemsmöten hösten 2012, läs mer 


12-08-30 Den nuvarande eurokrisen är inte den första.  Folkomröstningen om EMU måste respekteras: regeringen får inte binda kronan till euron - svenska politiker måste göra klart att en tvångs-anslutning till euron från EU:s sida är ett övergrepp på demokratin och oförenligt med ett fortsatt EU-medlemskap, läs mer 


2012-05-24 Eurokrisen; åtstramningar, recession och social misär. Det mesta återstår att göra för att få ned de svenska utsläppen av växthusgaser. Varmare klimat hotar snöindustrin i Alperna, läs mer


12-04-26 Bibehåll momsfrihet för ideella föreningar - Nej till att skrota tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen - Reklam mitt under matcherna i kommersiell TV, läs mer


2012-03-14 Kritik av finanspakten, läs mer 


2012-02-23: Kallelse till årsmöte 2012 med dagordning , Verksamhetsberättelse 2011/2012  och

 Verksamhetsplan 2012/2013


2012-02-02  Eurokrisen permanentas, 'Räddningsfonden' EFSF smälter ihop, risker med en ny IMF-deposition, Finanspakten: hemlighållande, återkoms till när den finns på svenska för allmänheten, EU allt djupare in i den efterdemokratiska perioden, läs mer


2011-12-01 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten våren 2012, läs mer 


2011-12-01 Klimatkonferensen i Durban den 28 november - 9  december 2011: Förläng och förstärk Kyotoavtalet ! Läs mer


2011-11-10 Eurokrisen fördjupas, "Räddningsfondens" utökning saknar finansiering, EU in i en allt djupare efterdemokratisk period", läs mer 


2011-10-06 "Klimat- och miljösituationen förvärras i snabb takt. Penningekonomi och hållbar ekonomi.", läs mer 


2011-09-01 EU har lämnat demokratin: brotten mot folkrätten och fördragen - Ett införande av euroobligationer bäddar för en ny skuldkris, läs mer 


2011-06-09: Eurokrisen - propagandan fortsätter. EU slår mot ideella föreningar. EU-parlamentets slöseri med byggnader fortsätter, läs mer 


2011-05-19 Den fortsatta eurokrisen - de sex lagstiftningsförslagen  och överstatlig inblandning i den nationella lönebildningen - folkhälsan viktigare än hundars fria rörlighet i EU, läs mer


2011-04-14  Eurokrisen, den permanenta stabiliseringsmekanismen (ESM), statsministern - unionsrätten - den svenska modellen och europakten, läs mer


2011-02-24 Kallelse till årsmöte 2011Verksamhetsberättelse  och Förslag till verksamhetsplan


2011-02-11 Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande  SOU 2010:68, Läs mer


2011-01-27 Medlemsinformation "EU - det rättsliga förfallet, överstaten och avdemokratiseringen", läs mer 


2010-12-02 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten våren 2011 Öppna brev till Stockholms universitet om EMU-föreläsning och svar från universitetet. Grundlagsändringen om EU-medlemskapet, läs mer 


2010-11-16 Försvara tryck- och yttrandefriheten!  Kritik av Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande, SOU 2010:68, läs mer 


2010-10-14 Nytt öppet brev till Stockholms universitet om EMU-föreläsning, läs mer  


2010-09-02 Medlemsinformation "Den globala klimat- och miljösituationen, EU och klimatförhandlingarna samt EMU-propaganda i valrörelsen", läs mer 


2010-09-02 Kallelse till medlemsmöten hösten 2010, läs mer


2010-06-10  Öppet brev till Stockholms universitet om  EMU-föreläsning, läs mer 


2010-05-20 Den rörliga svenska kronan och räntan bäst för Sverige! läs mer   


2010-04-16 Pressmeddelande inför mötet 26/4 om Lavaldomen, läs mer


2010-02-25 Medlemsinformation:  Dagordning för årsmöte 18 mars 2010  Verksamhetsberättelse

 Verksamhetsplan


2010-01-28 Medlemsinformation  "Klimatkonferensen i Köpenhamn 7-19 december 2009:  EU, en del av problemet", läs mer


2009-12-03 Kallelse till årsmöte och medlemsmöten våren 2010. Superstaten ställer folkrätten åt sidan. Sverige inte längre militärt alliansfritt, vilket medför nya risker, läs mer


2009-11-12 Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! läs mer


2009-10-15 Medlemsinformation 

- Trixandet med Lissabonfördraget fortsätter. 

- EU:s klimatpolitik, mål och åtaganden i förhållande till

    de globala behoven, läs mer


2009-08-27 Kallelse till medlemsmöten 2009 

  - Lissabonfördraget, majoritetsbeslut och demokrati.

  - Skattemedel för miljarder går till EU:s propaganda, läs mer


2009-05-14 EU och yttrandefriheten, läs mer 


2009-05-14 EU och den svenska modellen med kollektivavtal och konflikträtt, läs mer  


2009-01-20 En ny folkomröstning om EMU? Förslag till verksamhetsplan 2009/2010, läs mer 


2009-01-20 Verksamhetsberättelse 2008-2009, läs mer


2008-12-04 Lissabonfördraget: EU-eliten segrade den 20 november. Kallelse till ÅRSMÖTE, tisdag 26 mars 2009, läs mer   


2008-10-28 Lissabonfördraget: Kritik av regeringens proposition 2007/08:168. Folkomrösta om EU:s nya grundlag! Riksdagens behandling ska ske i den ordning som gäller för stiftande av grundlag!, läs mer 


2008-02-21 Nytt flygblad: Folkomrösta om EU:s nya grundlag, läs mer


2007-12-12 Pressmeddelande till Manifestationen den 15 dec, läs mer 


2007-08-29 Myglet med EU:s konstitutionsförslag fortsätter: Folkomrösta om EU:s nya grundlag!, läs mer 


2007-06-05  Folkomrösta om EU:s nya grundlag EU:s konstitutionsförlag skulle ha fallit efter de franska och holländska Nej:en i folkomröstningarna i maj/juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Nu försöker EU:s makteliter driva igenom det huvudsakliga innehållet efter kosmetiska ändringar. Läs mer


2007-03-04   EU:s grundlagsförslag hotar vår självbestämmanderätt och demokrati  Vi fortsätter att i första hand kräva att konstitutionsförslaget ogiltigför-klaras och i andra hand en avgörande svensk folkomröstning! Läs mer 


Verksamhetsberättelse 2006-2007  


2006-11-29  EU-eliterna fortsätter att vägra att rätta sig efter folket! EU:s konstitutionsförslag skulle ha fallit efter de franska och holländska folkens Nej i folkomröstningarna den 29 maj resp. 1 juni 2005, eftersom enhällighet krävs för godkännande. Men starka krafter inom EU:s institutioner och eliter vägrar fortfarande helt odemokratiskt att  respektera folkviljan vid Nej i folkomröstningar. Läs mer


2006-09-27 EU:s konstitutionsförslag: Det fortsatta schackrandet 

Läs mer


2006-01-03 Dödförklara EU:s konstitutionsförslag  Läs mer